search


BadalUmrahWeb.png


Apakah itu Badal Umrah?

Badal umrah adalah mewakilkan atau menggantikan perlaksanaan umrah untuk orang lain.


Syarat untuk orang yang dibadal?

1. Telah meninggal dunia
2. Sudah uzur dan sakit yang parah


Adakah badal umrah (atau badal haji) itu wajib?

1. Tidak diwajibkan
2. Tetapi jika semasa hidup seseorang itu telah bernazar, maka ia menjadi wajib bagi waris atau wakil.


Bagaimana pandangan Fuqaha'?

Badal umrah atau haji adalah sah berdasarkan Hadith Rasulullah SAW.

Seorang wanita dari suku Juhainah menghadap Rasulullah SAW dan bertanya:

Ya Rasulallah, ibu saya bernazar untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, tetapi beliau wafat sebelum sempat menunaikannya. Bolehkah saya menunaikannya untuk beliau?

Rasulullah SAW menjawab:

Ya, Hajikan dia. Bagaimana pendapatmu jika ibumu mempunyai hutang pada seseorang, apakah kamu wajib membayarnya? Lunasilah hutang kepada Allah SWT, kerana hutang kepada Allah SWT lebih berhak untuk dilunasi.

(HR. Al-Bukhari dan An-Nasa'ie dari Ibnu Abbas RA)

Hadis semakna juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan ad-Daruquthniy dari Ibnu Abbas RA.


Daftar Sekarang


Your cart is currently empty.
Continue shopping